Trang thông tin

Đây là trang thông tin của GV Trần Văn Vinh thuộc Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM (IUH) với các HSSV các lớp mà GV đang dạy. Trang này sẽ được cập nhật thường xuyên để cung cấp cho HSSV những thông tin cần biết về môn học.

Email: tvvinh@yahoo.com

Advertisements